Eisen 40ten Tournoi du Nord get vum 28ten Juli bis den 6ten August 2017 gespillt

Mier giffen eis fréen wann mier vill Spillerinnnen a Spiller keinten op eisem Tournoi du Nord, deen zu Dikkrech op eisen 4 Tennis Force Terrainen gespillt get, begréissen.All Détailler zum Tournoi fannt dier iwwert folgen Link  flt.tournamentsoftware.com

All d’Umeldungen mussen iwwert d’Tournament Software Applicatioun gemaach gin!

Bis geschwenn hoffentlech, an nach een erfollegreichen Ofschloss vum Interclubchampionnat!